PLAMEN NADĚJE

V této rubrice naleznete nezbytné informace a zajímavosti ze světa naší neziskové organizace.
 

Plamen naděje z. s. je nevládním a nestátním subjektem (spolkem občanů), jehož hlavním posláním je kultivace kulturních a životních podmínek občanů a sociálně znevýhodněných skupin. Svou podporu a pomoc spolek realizuje prostřednictvím charitativních projektů (nikoliv sociálních služeb), které jsou podle svého charakteru rozčleněny do specifických ...

Občanský spolek Plamen naděje z .s. je dobrovolným, nevládním, nepolitickým a neziskovým subjektem (sdružením občanů) vzniklým podle zákona č. 89/2012 Sb., o sdružování občanů v platném znění, sdružující občany, jejichž zájmem je zlepšování kvality životních a kulturních podmínek sociálně ohrožených skupin
a občanů. Našim cílem je vytvořit takové...