KDO JE PLAMEN NADĚJE

01.06.2018

Občanský spolek Plamen naděje z .s. je dobrovolným, nevládním, nepolitickým a neziskovým subjektem (sdružením občanů) vzniklým podle zákona č. 89/2012 Sb., o sdružování občanů v platném znění, sdružující občany, jejichž zájmem je zlepšování kvality životních a kulturních podmínek sociálně ohrožených skupin 
a občanů. Našim cílem je vytvořit takové projektové programy, které nabídnou nezbytnou a účelnou pomoc nejen občanům v tíživé sociální situaci, ale také poskytnou potřebnou podporu organizacím neziskového charakteru, které poskytují sociální služby, a snaží se o kultivaci životních a kulturních podmínek občanů, komunit a sociálních skupin. Svou pomoc a podporu nabízí Plamen naděje z. s. výhradně prostřednictvím charitativních projektů (nikoliv sociálních služeb), kterými se snaží naplnit poslání, které má spolek dáno svými stanovami.