JSME SOUČÁSTÍ SPOLKU PLAMEN NADĚJE

Ahoj já jsem Plameňák - Váš nový blog a informační portál!

  • Tento blog je součástí zapsaného spolku Plamen naděje a je určen dárcům a všem fanouškům našeho spolku. 

  • Blog vznikl za účelem poskytnout dárcům a fanouškům neziskové organizace Plamen naděje (zapsaný spolek) bezpečný prostor pro získávání informací nejen o samotné organizaci, ale také ze života seniorů.


Níže naleznete výpis našich nejnovějších článků. Udělejte si čas a buďte v obraze.

PŘEČTĚTE SI JAKO PRVNÍ, CO JE NOVÉHO!

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY NA NAŠEM BLOGU

Přečtěte si, co je nového
 

Fundraising představuje systematickou činnost, jejíž účelem je shromažďování finančních či jiných prostředků pro jednotlivce či neziskové nebo příspěvkové organizace. Pro neziskové organizace je nesmírně důležitou sučástí, která zpravidla zajišťuje jejich:

Plamen naděje z. s. je nevládním a nestátním subjektem (spolkem občanů), jehož hlavním posláním je kultivace kulturních a životních podmínek občanů a sociálně znevýhodněných skupin. Svou podporu a pomoc spolek realizuje prostřednictvím charitativních projektů (nikoliv sociálních služeb), které jsou podle svého charakteru rozčleněny do specifických ...

Občanský spolek Plamen naděje z .s. je dobrovolným, nevládním, nepolitickým a neziskovým subjektem (sdružením občanů) vzniklým podle zákona č. 89/2012 Sb., o sdružování občanů v platném znění, sdružující občany, jejichž zájmem je zlepšování kvality životních a kulturních podmínek sociálně ohrožených skupin
a občanů. Našim cílem je vytvořit takové...