Co je to fundraising?

02.06.2018

Fundraising představuje systematickou činnost, jejíž účelem je shromažďování finančních či jiných prostředků pro jednotlivce či neziskové nebo příspěvkové organizace.  Pro neziskové organizace je nesmírně důležitou sučástí, která zpravidla zajišťuje jejich:

  • Přežití - každá organizace potřebuje finanční prostředky k zajištění vlastního přežití. Své finanční prostředky potřebuje např.  na realizaci projektu, zaplacení zaměstnanců nebo pronájmu prostor, nebo dokonce k zajištění technického vybavení;
  • Rozšíření a rozvoj - pokud má organizace v dnešní době obstát, bude muset rozšiřovat činnost, zlepšovat služby, rozšířit svoji působnost do dalších regionů, inovovat... A to vše stojí peníze, kterých se nedostává;
  •  Omezení závislosti -řada organizací je podporována jedním nebo několika mála dárci (významný zdroj dotací), kteří poskytují většinu finančních prostředků, které organizace potřebuje. Smyslem fundraisingu je vyvarovat se stavu, kdy jediná zamítnutá žádost o příspěvek může znamenat krizi;
  • Budování podpory - fundraising není jen o penězích, ale také o počtu příznivců. Každý, kdo organizaci jakýmkoli způsobem podporuje, je důležitý;
  • Vytváření udržitelné organizace - fundraising není jen o získání finančních prostředkůna konkrétní projekt nebo na další rok. Málo která organizace dosáhne svých cílů za rok. Proto je potřeba vytvořit finančně silnou a udržitelnou organizaci.

Zdroj: https://www.icmck.cz/DOC/fundraising_pro_zacatecniky.pdf